Poistné produkty sú jedny z najneprehľadnejších produktov na finančnom trhu. Neviete, prečo platíte práve tú sumu, ktorú platíte. Neviete s úplnou istotou, čo všetko máte v poistení zahrnuté. A máte tam rôzne výluky – môže sa teda stať, že nijaké peniaze z poistenia nedostanete, aj keď ste si mysleli, že ste dobre poistený. Často sa preto stáva, že ľudia nemajú svoje poistenia nastavené optimálne. Nemajú napríklad poistené tie najvážnejšie riziká – udalosti, ktoré by mohli úplne zmeniť ich život alebo znamenať finančnú katastrofu. Na druhej strane niekedy majú poistené hlúposti, ktoré ani nepotrebujú. Ktoré poistenia by sme teda mali mať a ktoré sú zbytočné? A má vôbec poistenie zmysel?

Poistenie sa (ne)oplatí

Matematicky sa poistenie vôbec neoplatí. Poisťovne majú veľmi dobre spočítanú pravdepodobnosť toho, že poistná udalosť nastane. Pri poistení majetku majú k dispozícii históriu poistných udalostí aj obvyklú výšku škody. Pri životnom poistení vedia, koľko rokov sa v priemere človek dožije, koľko percent poistených ľudí dostané konkrétnu chorobu alebo koľkým sa stane počas doby poistenia úraz. Na základe veľkého množstva údajov si vedia vypočítať výšku poistného tak, že aj po vyplatení všetkých poistných udalostí im zostane nejaký zisk.

Z tohoto dôvodu pre väčšinu ľudí sa poistenie neoplatí. Lenže nejakej menšine ľudí sa stane poistná udalosť a niektoré z nich majú taký veľký dopad, že môžu úplne zmeniť život človeka. Najdôležitejšie je poistiť práve tieto udalosti. Poistenie potrebujete pre také udalosti, ktoré by spôsobili vám alebo vašej rodine veľkú škodu alebo dokonca by vás finančne zruinovali. Začnime preto od najvážnejších rizík. Aby som neskákal z poistenia na poistenie bez logiky, rozdelil som ich na životné poistenie a na poistenie majetku.

Životné poistenie

Trvalé následky úrazu

Najhoršia poistná udalosť z finančného hľadiska nie je úmrtie. Oveľa horšie a finančne náročnejšie sú prípady, keď človek prežije nejaký úraz alebo chorobu s takými následkami, že nedokáže pracovať a zarábať peniaze. Situácia je niekedy ešte horšia z dôvodu, že takýto človek potrebuje nejakú starostlivosť alebo nákladnú liečbu. To je dvojitá katastrofa: takému človeku vypadne príjem a k tomu sa mu zvýšia náklady. Ak sa to stane živiteľovi rodiny a druhý rodič je napríklad na materskej alebo je nezamestnaný, finančná katastrofa je na svete.

Živiteľ rodiny by preto určite mal mať poistené riziko trvalých následkov úrazu – minimálne na takú výšku, z ktorej by jeho rodina vyžila aspoň 2-3 roky. Za taký čas sa napríklad manželka z materskej vie vrátiť do práce, nezamestnaný partner si nájde zamestnanie a podobne. Poistnú sumu môžete nastaviť aj podľa výšky nesplatených dlhov, od ktorej odpočítate všetky aktíva, ktoré by ste mohli speňažiť v prípade smrti poistenca (hlavne 2. a 3. pilier, investície a pod.). Samozrejme najlepšie by bolo mať poistnú sumu vo výške výdavkov až do dôchodku, ale to by ste sa nedoplatili. Takéto poistenie si však viete vytvoriť vy sami – sporením, investovaním a budovaním majetku.

Smrť

Ide o najstrašidelnejšiu poistn[ udalosť a aj z finančného hľadiska môže spôsobiť pohromu. Hlavne v prípadoch, ak zomrie živiteľ rodiny a druhý rodič nemá príjem, alebo má veľmi nízky príjem. Keďže smrť v mladom veku (kedy ešte nemáte vybudovaný majetok) je nepravdepodobná, je aj poistenie pomerne lacné. Životné poistenie pre prípad smrti sa určite oplatí mať – hlavne v prípade, že nemáte žiadnu finančnú rezervu, alebo máte úspory iba na pokrytie zopár mesiacov života a ešte k tomu máte hypotéku. V takom prípade má určite zmysel nastaviť si poistnú sumu v takej výške ako som uvádzal pri predchádzajúcom poistení.

Invalidita

Invalidita je bohužiaľ častejšia udalosť ako je úraz s trvalými následkami, preto je aj toto poistenie drahšie. Invalidom sa väčšinou človek nestane v mladom veku (invalidov následkom úrazu je minimum), takže pravdepodobne invalidom sa nestanete v čase, kedy vás rodina najviac potrebuje. Okrem toho invalidita môže mať rôzne stupne a niektorí zdravotne postihnutí ľudia sa vedia aj zamestnať. Invalidita je teda síce veľmi nepriaznivá udalosť, ale z finančného hľadiska sú tie predchádzajúce riziká oveľa horšie. Oveľa väčší zmysel má na prípadnú invaliditu sa pripraviť tak, že si vybudujete nejaký majetok.

Kritické ochorenia

Tu platí to isté ako pri invalidite. Bohužiaľ výskyt kritických ochorení  je častý a ak si uzatvárate poistnú zmluvu až do staroby, poistenie bude drahé. Preto aj pri kritických ochoreniach platí to, čo pri invalidite. V mladom veku by ste nemali ochorieť a vo vyššom veku by ste už mali mať vybudovaný taký majetok, aby ste toto poistenie už nepotrebovali.

Cestovné poistenie

Ak cestujete v rámci EU, mali by vás ošetriť na základe slovenského zdravotného poistenia. Mám to odskúšané s úrazom na lyžovačke v Rakúsku – okrem európskeho zdravotného preukazu odo mňa nechceli nič. Neručím vám však za to, že to bude fungovať všade a rovnako dobre. Ak si chcete byť úplne istý alebo ak cestujete mimo EU, cestovné poistenie má určite zmysel. Nie je drahé a nemá zmysel riskovať nejaké astronomické náklady na liečbu. Ak cestujete na niekoľko týždňov, porovnajte si cenu poistenia na vašu aktuálnu dovolenku s celoročným cestovným poistením . Niekedy sa viete za podobnú sumu poistiť rovno na celý rok a poistenie možno využijete aj pri ďalšej dovolenke.

Poistenie majetku

Poistenie nehnuteľnosti, v ktorej bývate

Prísť o strechu nad hlavou je jedna z najhorších a najnákladnejších udalostí. Môže sa to stať napríklad tak, že následkom požiaru a hasenia sa budova tak poškodí, že ju treba zbúrať. Podobnú škodu môžu spôsobiť zemetrasenia, zosuvy pôdy alebo záplavy. Sú to našťastie veľmi nepravdepodobné udalosti a preto poistenie nie je drahé.

Výška poistného závisí od hodnoty vašej nehnuteľnosti – väčšinou ide o o niekoľko desiatok eur na rok. K poisteniu nehnuteľnosti si môžete dokúpiť aj poistenie domácnosti. Toto poistenie je trochu drahšie, lebo riziko škody je väčšie (napríklad aj pri požiari je pravdepodobnejšie, že sa vám “iba” zničia veci a zariadenia v domácnosti, ale nehnuteľnosť budete môcť naďalej užívať). Poistenie domácnosti napríklad na 15.000 eur vás preto môže stáť podobne ako poistenie bytu na 100.000 eur. Napriek tomu poistenie pravdepodobne má zmysel – hlavne v prípade, že nemáte v ktoromkoľvek momente našetrenú takú sumu, že by ste si domácnosť vedeli opraviť a nanovo zariadiť.

Ešte jedna zaujímavosť. Človek by si myslel, že ak má poistený byt alebo dom, tak oňho nemôže prísť. Medzi výluky poistenia nehnuteľnosti (to sú prípady, kedy vám poisťovňa nevyplatí poistnú sumu, aj keď poistná udalosť nastala) však väčšinou patria škody spôsobené:

  • vojnou, vzburou, povstaním, teroristickým činom
  • jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo kontamináciou rádioaktívnou látkou
  • skonfiškovaním majetku.

Poistenia auta – havarijné poistenie a krádež

Čím drahšie auto máte, tým väčší zmysel má poistiť ho. Najväčšia škoda na aute môže nastať v prípade, ak ho ukradnú alebo ak sa úplne zničí následkom nehody, požiaru alebo živelnej pohromy.  Vaša škoda sa v takom prípade rovná aktuálnej hodnote auta – ide o sumu, za ktorú si viete kúpiť rovnaké auto. Ak teda máte nové auto s hodnotou 20.000 eur, určite má zmysel ho poistiť. Ako však postupne klesá jeho hodnota, poistenie potrebujete vždy trošku menej. Napríklad ak máte už 8-ročné auto so zostatkovou hodnotou 3.000 eur, pravdepodobne ho nepotrebujete poistiť. Od akej sumy sa už auto neoplatí poistiť? Je to individuálne a závisí to od vašej finančnej situácie.

  • Poistenie nepotrebujete, ak si zo svojich úspor viete ľahko kúpiť nové auto v podobnej hodnote. Zároveň by však malo ísť o sumu, ktorú si viete našetriť za niekoľko mesiacov, alebo maximálne za 1 rok. Ak by ste si na auto museli šetriť dlhšie, je to pre vás vysoká suma a radšej si ho poistite.
  • Ak si však na nové auto budete šetriť niekoľko rokov, alebo ak sa budete musieť zadlžiť, auto si radšej poistite.

Poistenie by malo zahŕňat najväčšie škody, ktoré by vás mohli postihnúť: havária, krádež, pravdepodobne má zmysel aj  všetky škody, ktoré by vám mohli úplne zničiť auto: krádež, havária a vandalizmus. Zmysel má aj poistenie proti prírodným živlom.

Ktoré poistenia nepotrebujete

Investičné životné poistenie (poistenie kombinované s investovaním)

Sporiť si prostredníctvom poistného produktu je ako umývať riady štetcom. Dá sa to, ale nie je to najlepší spôsob. Poistenie slúži na pokrytie rizík a nemá žiadny zmysel ho kombinovať s investovaním. Ak si sporíte cez životné poistenie, kvôli poplatkom prichádzate o veľmi veľa peňazí. A pravdepodobne ani neviete, aký je stav vašej investície, koľko z investovaných peňazí už zhltli poplatky a vlastne aké zhodnotenie ste dosiahli. Ak vám bude nejaký finančný poradca ponúkať investičné životné poistenie, slušne sa mu poďakujte a povedzte mu, že chcete iba rizikové životné poistenie bez sporenia. V rámci rizikového poistenie si poistite tie dôležité riziká, o ktorých sme hovorili vyššie.

Poistenie pre deti

Dieťa nemá vlastný príjem a nie je ani živiteľom rodiny. Prípadný vážny úraz alebo dokonca smrť by síce boli tragédia pre celú rodinu, ale nespôsobia finančné problémy nikomu. Deti preto poistenie nepotrebujú. A už vôbec nie poistenie so sporením.

Úrazové poistenie

Nejaké ľahšie úrazy sú pomerne časté, preto úrazové poistenie je drahé. Ľahšie úrazy však nemajú vážny dopad na vaše financie. Po nejakom úraze sa možno chvíľu liečite a nemôžete pracovať, na takéto situácie by ste však mali mať nejaké úspory. Ako som už písal, trvalé následky úrazu sú oveľa vážnejšie pre vašu schopnosť zarábať peniaze, preto poistenie trvalých následkov úrazu má oveľa väčší zmysel. Väčšina ľudí bežné úrazové poistenie nepotrebuje.

Postenie pobytu v nemocnici

Nie celkom rozumiem zmyslu tohto poistenia. Je pravda, že treska a džús v nemocničnom bufete nemusia byť najlacnejšia záležitosť, ale myslím že to zvládnete aj bez poistenia.

Záver

Poistite si iba tie riziká, ktoré by mohli výrazne a natrvalo zmeniť vašu finančnú situáciu. Napríklad tak, že by ste stratili schopnosť zarábať peniaze alebo vašu strechu nad hlavou.

Vaša životná situácia sa časom bude meniť. Keď budete mať mladú rodinu závislú od vášho príjmu a zároveň budete mať ešte vysokú hypotéku a nízku hodnotu majetku, budete potrebovať byť dobre poistený. Časom sa však vaša finančná situácia bude zlepšovať a poistenie už budete potrebovať menej. Čím väčší majetok máte, tým menej poistenia potrebujete.

Rodinu najlepšie zabezpečíte tak, že si postupne vybudujete majetok. Ani najlepšie poistenie na svete vás neochráni pred všetkým, čo vás môže v živote stretnúť. Ak však máte železnú rezervu a vybudovaný nejaký majetok, budete prípadné negatívne udalosti aspoň po finančnej stránke znášať oveľa ľahšie.

 Zaregistrujte sa na odber nových článkov emailom:

Pridaj komentár