V predchádzajúcom článku k dôchodkom sme si povedali, odkiaľ bude pochádzať váš štátny dôchodok. A tiež to, že vaše vyhliadky na vysoký štátny dôchodok sú pomerne zlé kvôli starnúcej populácii. Poďme sa teraz pozrieť konkrétne na to, čo to pre vás znamená.

Keď odídete na dôchodok, začnete dostávať namiesto vašej mzdy starobný dôchodok. Jeho výška bude pravdepodobne oveľa nižšia ako bola vaša mzda. O koľko nižšia? To bude závisieť od rôznych vecí, napríklad koľko ste zarábali, koľko zarobili vaše fondy v 2. a 3. pilieri a koľko ste si našetrili v 2. a 3. pilieri. Keďže sú to všetko dopredu neznáme veci, poďme sa pozrieť na aktuálnu výšku priemernej mzdy a priemerných dôchodkov.

Aký bude výpadok vášho príjmu pri nástupe na dôchodok?

Vychádzajme z toho, že zarábate priemernú mzdu. K 30.6.2019 podľa Štatistického úradu priemerná hrubá mzda v SR bola 1.101 eur. Prepočítané na čistú mzdu ide približne o 880 eur (s daň. bonusom na 2 deti staršie ako 6 rokov). Porovnajme si túto sumu s priemerným dôchodkom. K rovnakému dátumu bol priemerný starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne približne 460 eur. Priemerný starobný dôchodok teda predstavuje iba 52,3% priemernej čistej mzdy!

Predpokladajme, že podobné percento bude platiť aj do budúcnosti. To percento môže byť v skutočnosti nižšie (to znamená, že napríklad nedostanete ani polovicu zo svojej pôvodnej mzdy) kvôli už spomínanej demografii, ktorá bude silno tlačiť na pokles dôchodkov.

Keď budete odchádzať do dôchodku, musíte sa teda pripraviť na pokles vašich príjmov približne na polovicu.

Ak sa vrátime k našim priemerným číslam, na dôchodku sa váš čistý príjem zníži z 880 eur na 460 eur. Na zachovanie rovnakého životného štandardu vám teda bude chýbať 420 eur.

Tu sa možno oplatí zamyslieť aj nad tým, či si budete potrebovať zachovať podobný štandard. Napríklad na dôchodku už budete mať splatenú hypotéku, tiež vaše deti budú už samostatné – tieto výdavky vám teda vypadnú z vášho rozpočtu. Na druhej strane veľa ľudí má rôzne sny, ktoré si odkladajú na dôchodok – napríklad cestovanie do exotických destinácií alebo rôzne koníčky. A s postupujúcim vekom bohužiaľ rastú aj náklady na zdravotnú starostlivosť a je fajn vedieť si dopriať nejakého lepšieho lekára, rýchlejšie ošetrenie, kvalitnú stravu a vitamíny. Preto si myslím, že je rozumné snažiť sa zachovať si aj na dôchodku podobný príjem, ako ste mali počas pracovného života.

Vráťme sa teraz k našim chýbajúcim 420 eurám mesačne. Odkiaľ tieto peniaze zoberiete? Do práce už predsa nebudete chcieť chodiť, lebo pracovať až do smrti nie je to pravé orechové. V čase odchodu do dôchodku potrebujete mať pasívny príjem, ktorý vám nahradí výpadok príjmu.

Váš súkromný 4. dôchodkový pilier

Do dôchodku si musíte vybudovať váš domáci stroj na peniaze, o ktorom som písal v predchádzajúcom článku. Vaše portfólio zložené hlavne z akcií a z dlhopisov bude slúžiť ako váš súkromný 4. dôchodkový pilier. Jeho výška musí byť dostatočná na to, aby vám peniaze vydržali aspoň 30 rokov. Použijeme preto pravdilo 4%.

Na vygenerovanie 420 eur mesačne potrebujete mať pri nástupe na dôchodok portfólio v hodnote 126.000 eur. Prečo práve toľko? 420 eur mesačne je 5.040 eur ročne, čo sú 4% zo sumy 126.000 eur. Keď nastúpite na dôchodok, z tejto sumy budete môcť vyberať 4% ročne (to znamená 5.040 eur) a vaše portfólio by malo vydržať do veku 95 rokov. Ak chcete niečo zanechať aj dedičom, alebo ak sa plánujete dožiť veku 110 rokov, môže byť dobrý nápad našetriť si trochu viac – napríklad 144.000 eur. Vaše výbery budú z tejto sumy predstavovať 3,5%, čo patrí už ku konzervatívnym číslam a vaše peniaze by sa nemali minúť ani v prípade veľmi nepriaznivého vývoja na akciovom trhu.

Zostaňme ale pri čísle 126.000 eur, keďže vzhľadom na priemerný vek dožitia ide o dostatočne konzervatívne číslo. Aktuálny priemerný vek dožitia na Slovensku je len 74 rokov u mužov a 81 u žien. To znamená, že po nástupe na dôchodok vo veku 65 rokov potrebuje priemerný dôchodca vykryť výpadok príjmu len na 9 rokov v prípade mužov a na 16 rokov v prípade žien. Je to dosť krutá a pre mňa aj prekvapujúca matematika.

126.000 eur je však strašne veľa peňazí. Kde zoženieme takú sumu?

Ako vybudovať váš 4. dôchodkový pilier

Ak chcete vybudovať takúto veľkú sumu, potrebujete:

  • šetriť čo najviac,
  • šetriť čo najskôr a
  • svoje úspory investovať do akcií (nizkonákladových indexových ETF).

Ak začnete šetriť a investovať dostatočne skoro, budete vám stačiť odkladať si oveľa nižšiu sumu. K vybudovaniu vášo portfólia vám totiž veľmi pomôže sila zložného úročenia kombinovaná s výnosnosťou akciového trhu.

V tabuľke nižšie nájdete rôzne scenáre podľa veku, kedy si začnete šetriť na dôchodok a podľa výnosnosti portfólia. Budeme predpokladať, že akcie budú mať výnosnosť 7% ročne a dlhopisy 3% ročne, a že potrebujeme vybudovať sumu 126.000 eur do veku 65 rokov.  Výsledky v tabuľke predstavujú sumy, ktoré si každý mesiac musíte odkladať na dosiahnutie tohto cieľa.

 

 

Ako vidíte, ak si začnete šetriť na dôchodok vo veku 25 rokov a všetko budete investovať do akcií, bude vám stačiť odkladať si 48 eur mesačne. Ak v tomto veku zarábate priemernú mzdu, táto suma predstavuje 5,5% z vašej čistej mesačnej mzdy. Také nízke percento z čistej mzdy by si mal každý vedieť odložiť “ľavou zadnou”.

Čo sa však stane, ak si začnete šetriť na dôchodok vo veku 35 rokov? Pri 100% akciovom portfóliu už budete potrebovať šetriť 103 eur mesačne, čo je 11,7% z priemernej čistej mesačnej mzdy. Stále je to nízke percento, odložiť si približne desatinu čistej mzdy na dôchodok by nemalo byť až také ťažké.

Čo sa stane, ak si začnete šetriť až v 45-ke? Tu už to začína byť ťažšie, ale ešte nič nie je stratené. Do 65-ky máte 20 rokov, takže stále môžete pomerne veľkú časť peňazí investovať do akcií, minimálne teda počas prvých 10 rokov vášho investovania. Potom okolo veku 55 rokov už možno budete chcieť časť vašich úspor smerovať do dlhopisov, aby vás ochránili pred veľkými prepadmi akciového trhu. Predpokladajme teda, že v priemere za týchto 20 rokov bude vaša alokácia 80% akcie / 20% dlhopisy. Z tabuľky vidíte, že už si budete musieť odkladať 30,3% z čistej mzdy. Ak v tomto veku už máte splatenú hypotéku, ušetriť si necelú tretinu z čistej mzdy je ešte reálne. Bude to však musieť byť vašou prioritou a možno budete musieť robiť ústupky inde – napríklad pri plánovaní dovolenky alebo pri kúpe ďalšieho auta.

Okolo veku 50 rokov a neskôr je už bohužiaľ veľmi ťažké našetriť si z priemernej mzdy na potrebnú sumu. V 50-ke by ste si museli začať odkladať už polovicu čistej mzdy, v 55-ke už zhruba 85%, a v 60-ke by ste si museli odkladať dvojnásobok vašej mzdy – čo sa samozrejme nedá.

Čo ak je už neskoro?

V našom príklade vo veku 50 rokov a viac už pravdepodobne nedosiahnete to, aby ste pri nástupe na dôchodok mali plne vykompenzované zníženie príjmu. Proti vám hrá kratší čas do veku 65 rokov. To znamená, že sila zloženého úročenia sa už tak nedokáže premietnuť do vašich úspor. Okrem toho už budete musieť byť konzervatívnejší a budete mať vyššie percento úspor v dlhopisoch a menej v akciách. V tomto veku môže byť človek nevýhode aj z pohľadu hľadania si nového zamestnania a potenciálneho zvyšovania príjmu. Ak je to váš prípad, je čas prepadať panike, celé to vzdať a nerobiť nič?

Vôbec nie. Možno si už nestihnete našetriť 126.000 eur. Ale je oveľa lepšie mať ušetrených hoci aj 25.000 eur, ako nemať ušetrené vôbec nič. V tomto veku už má človek obvykle dospelé deti, ktoré (dúfajme) už nepotrebujú peniaze od rodičov, veľa ľudí má aj vlastné bývanie so splatenou hypotékou a teda každý by mal byť schopný šetriť si na dôchodok. A ešte stále platí, že čím skôr začnete, tým viac si našetríte.

Záver

Ak si chcete zachovať svoj životný štandard aj na dôchodku, budete potrebovať aj svoj súkromný 4. dôchodkový pilier. Musíte ho začať budovať z vašich úspor čím skôr, aby sa vaše peniaze mohli dlhodobo zhodnocovať a aby ste využili efekt zloženého úročenia.

Tieto peniaze musíte investovať do portfólia, ktoré budú z veľkej časti (alebo aj výlučne) tvoriť akcie. Pod akciami myslím nízkonákladové ETF, ktoré kopírujú nejaký akciový index.

Čím skôr začnete, tým ľahšie dosiahnete svoj cieľ. Do akcií môžete investovať väčšie percento vašich peňazí, keďže do dôchodku vám zostáva veľa času a prípadný prepad akciového trhu vás neohrozí.

Ak ste však začali neskoro, stále má zmysel začať si šetriť. Možno si našetríte nižšiu sumu, ale stále budete na tom oveľa lepšie, ako keby ste nerobili vôbec nič.

 Zaregistrujte sa na odber nových článkov emailom:

Pridaj komentár