Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetovej stránky zbohatni.sk je fyzická osoba Peter Šimonka (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je vlastníkom autorských práv k internetovej stránke zbohatni.sk vrátane informácií a súborov na nej zverejnených.

Prevádzkovateľ má právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akékoľvek informácie a súbory na internetovej stránke zbohatni.sk.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií zverejenených na internetovej stránke zbohatni.sk

Na internetovej stránke zbohatni.sk sú zverejnené aj odkazy na informácie, materiály a súbory na internetových stránkach tretích osôb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť údajov na týchto internetových stránkach, ani za prípadnú prítomnosť vírusov alebo iného škodlivého softvéru.

Vyhlásenie o rizikách

Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke zbohatni.sk sú určené na vzdelávacie účely pre verejnosť a v žiadnom prípade neslúžia ako osobné odporúčanie, nepredstavujú ponuku alebo návrh na uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy o poskytnutí finančej služby.

Prevádzkovateľ neposkytuje sprostrekovanie finančných služieb ani investičné poradenstvo.

Investovanie do akcií, dlhopisov alebo akýchkoľvek iných nástrojov finančného trhu, ako aj do nehnuteľností, je spojené s rizikom zníženia hodnoty alebo straty vloženého kapitálu.

Minulá výnosnosť finančných nástrojov uvedených na internetovej stránke zbohatni.sk nie je zárukou ich budúcej výnosnosti.

 

Používaním internetovej stránky zbohatni.sk súhlasíte s tým, že budete viazaný/(á) podmienkami, ako sú popísané vyššie.