Investovanie do akcií nie je na Slovensku veľmi obvyklé. Ak sa nepohybujete v nejakom kruhu skúsenejších investorov, málokedy počujete, že by si niekto odkladal nejakú časť z výplaty a tieto úspory investoval na akciovom trhu. Do akcií investuje iba malá časť ľudí. Môžeme to vidieť napríklad na rozdelení majetku v podielových fondoch. K 5.7.2019 bolo v podielových fondoch investovaných celkom 9,19 mld. eur, z toho len 14,4% prostriedkov bolo v akciových fondoch. Podobne je to s úsporami v 2. pilieri – k 10.7.2019 bolo spolu 12,8% majetku investovaného v akciových fondoch   a 11,9% v indexových fondoch. Oproti tomu až 74,2% majetku v 2. pilieri bolo investovaných v dlhopisových fondoch. Pritom veľká časť týchto peňazí tam bude niekoľko desiatok rokov a investovaním do akcií by sa mohli celkom pekne zhodnotiť.

Z toho by sa zdalo, že Slováci sú veľmi konzervatívni – boja sa volatility a nechcú stratiť svoje peniaze. Skutočný dôvod pre konzervatívne investovanie je však podľa mňa ten, že ľudia vedia o akciách veľmi málo, preto ich považujú za rizikové a nechcú s akciami mať nič spoločné.

Prečo sa budeme vôbec rozprávať o akciách?

Možno si chcete vybudovať nejaký majetok, aby ste napríklad mali na dôchodku nejakú rezervu k štátnemu dôchodku. Alebo chcete ušetriť nejakú sumu pre deti, aby mali ľahší štart do života. Možno máte nejaké voľné peniaze, ktoré v zásade „nepotrebujete“ a môžete ich investovať na dlhšie obdobie.

Bez ohľadu na vaše ciele, ak sa snažíte o vybudovanie majetku počas dlhšej doby, stojíte pred ťažkou úlohou. Vaše peniaze musíte investovať tak, aby ste ich ochránili pred infláciou a ešte k tomu aj zhodnotili. Ak ich totiž necháte na bežnom účte v banke, o 20-30 rokov budú mať zaručene oveľa nižšiu hodnotu, keďže bude všetko drahšie. Musíte teda investovať tak, aby vaša výnosnosť bola vyššia ako inflácia, ideálne oveľa vyššia, ale zároveň by malo ísť o bezpečnú investíciu (nechcete predsa stratiť vaše ťažko zarobené peniaze). Tieto kritériá spĺňajú iba 2 druhy aktív: akcie a nehnuteľnosti. Na tomto blogu budem písať aj o nehnuteľnostiach, zostaňme však nateraz pri akciách.

Toto je vývoj indexu Dow Jones Industrial Average od 2.1.1900 do 28.6.2019. Za týchto 118,5 rokov index vzrástol zo 68,13 dolárov na 26.599,96 dolárov, čo je neuveriteľný nárast. Prepočítané na ročné percento zhodnotenia pri zloženom úročení ide o rast 5,15% ročne, k tomu však je potrebné ešte pripočítať dividendy, ktoré nie sú zahrnuté v cenovom vývoji. Po pripočítaní dividend a ich reinvestovaní sa dostaneme na výnosnosť približne 9,8% ročne!

Na grafe si všimnite, že cenová os (zvislá) nemá rovnakú mierku, ale sa pri vyšších hodnotách “zahusťuje”, aby bolo vôbec možné pozrieť si a porovnať si začiatok a koniec grafu. Bez tejto úpravy vyzerá prvých 85 rokov o dosť menej prehľadne, ale ako vidíte, ten rast je o to pôsobivejší:

Ak by ste mali pradedka v Amerike, ktorý by v januári roku 1900 zainvestoval pre vás 1.000 dolárov do indexu Dow Jones Industrial Average a pravidelne by reinvestoval dividendy, dnes by ste mali sumu približne 1,51 miliónov dolárov, a to po zohľadnení inflácie. Čiže pôvodných 1.000 dolárov by si nielenže zachovalo svoju kúpnu silu, ale ešte by sa zhodnotili na 1,51 miliona dolárov. Neexistuje nijaká iná investícia, ktoré by vám vybudovala takéto bohatstvo.

A ako by sa darilo investícii vášho pradedka, keby bol konzervatívnejší a investoval do niečoho iného, napríklad do dlhopisov?

Ako vidíte, výsledky by boli dramaticky rozdielne. Ak by váš pradedo investoval do dlhodobých amerických štátnych dlhopisov, investícia by pokryla infláciu a zarobila by 1,9% ročne. Vaša rodinná investícia by mala hodnotu 9,2 tisíc dolárov. Je to deväťnásobok pôvodnej sumy, čo nie je zlé, ale za 118 rokov je to príliš málo. A je to neporovnateľné so sumou 1,51 miliónov dolárov v akciách. Investícia v krátkodobých amerických štátnych dlhopisoch historicky tiež pokryla infláciu, ale výsledné zhodnotenie bolo už len 0,8% ročne a dnes by ste mali len 2,5 tisíc dolárov.

Ešte sa skúsme pozrieť, čo by sa stalo s 1.000 dolármi, ak by neboli investované vôbec – napríklad váš pradedo by ich schoval do skrine a suma by sa dedila z generácie na generáciu, až by ste ju dostali vy. Z pôvodných 1.000 dolárov by inflácia každý rok odkrojila približne 2,9% a dnes by vám zostala suma 34,30 USD. Dolár kvôli inflácii stratil za 118 rokov 96,6% hodnoty!

Keď vidím takéto úžasné výsledky akciového trhu, tak mi napadnú 2 otázky:

  • Tých 118 rokov vyzerá síce super, ale ako sa darilo akciám v kratších obdobiach?
  • A hlavne toto bola minulosť, bude sa akciám dariť tak isto aj v budúcnosti?

Tej druhej otázke sa budeme venovať v ďalších článkoch, zostaňme nateraz pri tej prvej.

Výnosnosť akcií v rôznych investičných horizontoch

Ako vidíte z tabuľky, v krátkych obdobiach môžu byť akcie veľmi výnosné, alebo na nich môžete aj veľmi veľa stratiť. Čím je však váš investičný horizont dlhší, tým menšia je pravdepodobnosť straty.

Pozrime sa trochu bližšie na horizont investičný 20 rokov:

  • V úplne najhoršom možnom prípade ste za 20 rokov boli zhruba na nule. Tu si treba uvedomiť, že ide o výsledky po odpočítaní inflácie. Reálne by teda aj v tomto období bola vaša investícia v zisku, ale po odpočítaní inflácie ste boli približne na nule, čo je však stále celkom pozitívne – akcie vám síce nezarobili, ale kompenzovali vám takmer celú infláciu, takže vaše peniaze nestratili kúpnu silu.
  • Pozrime sa ale na najlepší výsledok za 20 rokov. Zarobili by ste 13,6% ročne, takže napríklad ak by ste investovali 10.000 eur, po 20 rokoch by ste mali 128.105 eur, aj po zohľadnení inflácie.
  • Obidva tieto predchádzajúce varianty sú extrémy, ktorých bolo počas tých 118 rokov veľmi málo. Dlhodobý medián výnosnosti (medián znamená, že polovica prípadov je vyššia ako nejaké číslo a druhá polovica je nižšia) sa v obdobiach nad 10 rokov hýbal okolo 6,4% až 6,8% ročne a najviac výsledkov sa vyskytovalo práve okolo týchto čísel. Pri výnosnosti 6,6% ročne by sa investícia 10.000 eur po 20 rokoch zhodnotila na 37.299 eur.
  • Iba v pribl. 10% prípadov bolo zhodnotenie nižšie ako 2,5% ročne a reálny výnos tesne pod nulou bolo jediný krát za 118 rokov. Niektoré zdroje s trochu inou metódou výpočtu (napríklad od JP Morgan Asset Management) uvádzajú dokonca že žiadne 20-ročné obdobie neskončilo v strate.
  • Ak ste mali vyslovene smolu a za 20 rokov ste nezarobili nič, väčšinou išlo o nejaké veľký prepad na trhu, ktorý ale netrval dlho. V takýchto prípadoch stačilo počkať 2-3 roky a vaša výsledná výnosnosť potom bola už pár percent nad nulou.
  • Ak teda máte na investovanie 20 a viac rokov, je vysoko pravdepodobné, že dosiahnete kladné zhodnotenie.

Záver

Akciový trh počas posledných 120 rokov vygeneroval obrovské bohatstvo. Na dosiahnutie veľkého zhodnotenia ste však potrebovali investovať dlhodobo – na dobu niekoľkých desaťročí. To však viete využiť napríklad ak si šetríte na dôchodok a máte pred sebou ešte 3-4 desaťročia – pravidelným investovaním do akcií sa môžete stať pomerne bohatým dôchodcom.

Na druhej strane ak investujete dlhodobo a neinvestujete do akcií, vzdávate sa možnosti veľmi veľkého zhodnotenia vašich peňazí. A ak neinvestujete vôbec, ale napríklad nechávate vaše peniaze na bežnom účte alebo na nízko úročených termínovaných vkladoch, je zaručené, že za dlhé obdobie prídete kvôli inflácii o väčšinu týchto peňazí.

Týmto úvodným článkom na tému akcií som vám chcel ukázať hlavne to, že investovnie do akcií môže byť jedným z najdôležitejších nástrojov pre budovanie bohatstva. Investovanie do akcií nie je zložité, ale je potrebné sa to naučiť, aby ste nerobili zbytočné a drahé chyby.

V najbližšom článku o akciách si povieme niečo o základných pojmoch, ktoré potrebujete pri investovaní poznať.

 Zaregistrujte sa na odber nových článkov emailom:

Pridaj komentár