V minulom článku o akciách sme si ukázali, ako index Dow Jones Industrial Average vzrástol za 118,5 rokov z hodnoty 68,13 na 26.599,96 dolárov a dosiahol tak výnosnosť necelých 10% (vrátane dividend). Pri pohľade na tento vývoj ma ako investora zaujíma najviac toto: Budú akcie rásť aj naďalej? Nie je to celé nejaká bublina? A je tento rast udržateľný?

Budúce výnosy

V dokumentoch k podielovým fondom vždy nájdete malými písmenami, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Toto platí aj všeobecne pre akciový trh a je dôležité si to uvedomiť. Budúcnosť, hlavne v kratšom období, môže byť úplne iná. Keďže úrokové sadzby sú v súčasnosti veľmi nízke, má to dopad na cenu akcií (sú vysoko), dlhopisov (tiež sú drahé) aj na nehnuteľnosti (lacné hypotéky = väčší dopyt po bytoch = drahšie byty). Väčšina ekonómov a analytikov očakáva, že výnosy akcií počas najlbižších 10 rokov bude podpriemerné.

John C. Bogle, zakladateľ spoločnosti Vanguard (najväčší správca podielových fondov a druhý najväčší správca ETF v USA) v rokoch 2016 až 2018 niekoľkokrát vyslovil predpoklad, že výnosnosť akcií v najbližších 10 rokoch bude nižšia ako bola historická výnosnosť a že môžeme očakávať nominálne zhodnotenie v priemere 4-5% ročne. Pri predpokladanej inflácii 2% ročne by teda reálne výnosy akcií boli len 2-3% ročne.

Poďme sa pozrieť ešte na nejaké ďalšie projekcie:

Očakávaná nominálna výnosnosť akcií počas ďalších 10 rokov

John Bogle

4-5%

Vanguard

3-5%

Blackrock Investment Institute

5,90%

JP Morgan Asset Management

5,25%

Morningstar Investment Management

1,80%

 

Snažil som sa nájsť, akú výnosnosť predpokladá Warren Buffet, nenašiel som však nič. On sám priznáva, že nevie predpovedať výnosnosť akciových trhov. A dodal aj to, že veľmi nesleduje predpovede ekonómov, lebo títo ekonómovia sa neživia investovaním do akcií, takže ich nemá prečo počúvať.

Predpovedať budúci vývoj trhov nevie nikto. Snaží sa o to veľa ľudí a ich názory sú podložené sofistikovanými modelmi a výpočtami. A niekto z nich sa určite trafí. Určite by sme našli nejakých analytikov, ktorí predpovedali masívny prepad akcií v roku 2008 a trafili sa. Ale nájdeme oveľa viac takých, ktorí pre rok 2008 predikovali rast akciového trhu, keďže nevedeli o prichádzajúcej kríze.

Povedzme však, že počas najbližších 10 rokov naozaj bude výnosnosť akcií iba okolo 4-5%.

Čo pre nás znamenajú nižšie výnosy? 

Vôbec to nie je dôvod neinvestovať do akcií. Možno v najbližšom desaťročí dosiahneme nižšie zhodnotenie, ale to zhodnotenie bude stále vyššie ako pri ostatných investíciách. Nízke úrokové sadzby a “tlačenie peňazí” bohužiaľ spôsobili infláciu nie na tých miestach, kde to centrálne banky chceli – v spotrebných tovaroch a službách, ale zdraželi akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Je to logické – ak v bankách investori dostanú záporné reálne úroky, hľadajú iné cesty ako zhodnotiť svoje peniaze.

Ak investujete na 20, 30 a viac rokov, po uplynutí prvých cca 10 rokov by sa výnosnosť akcií mohla vrátiť k dlhodobému priemeru. Druhý scenár je taký, že nízke úrokové sadzby a aj nízke výnosy akcií sa s nami budú vliecť ešte dlhšie. Vráti sa reálna výnosnosť opäť na cca 6,5%? Neviem. Viem však, že akcie budú mať oveľa vyššiu výnosnosť ako dlhopisy alebo hotovosť. Akciový trh môže mať v budúcnosti nižšiu výnosnosť ako mal počas posledných 120 rokov, ale je veľmi nepravdepodobné, že by počas ďalších 30-40 rokov by bola priemerná reálna výnosnosť nulová alebo dokonca záporná. Akciový trh totiž dlhodobo stále rastie.

Akcie stále rastú

Ak necháte akciovému trhu dostatočný čas, bude vždy rásť. To však platí len pre celý akciový trh – na celom svete alebo v USA, ktoré tvoria približne 53% svetovej kapitalizácie. Pri akciách jednotlivých spoločností vôbec nie je zaručené, že budú stále rásť. Firmy majú svoj vlastný život – niektorým sa darí viac, niektorým menej. To sa potom odrazí aj vo vývoji ceny ich akcií – môžu rásť alebo klesať, a to bez ohľadu na to, čo robí zvyšok akciového trhu. Môžu padnúť aj úplne na nulu a prestať sa obchodovať.  Oproti individuálnym akciám majú akciový indexy svoj samočistiaci mechanizmus.

Index Dow Jones založil pán Charles Dow v roku 1896. V tom čase boli v indexe akcie 12 spoločností, dnes je to 30 spoločností. Lenže z pôvodných 12 spoločností v indexe už nie je ani jedna. Väčšina z nich ešte stále existuje v nejakých väčších spoločnostiach, s ktorými fúzovali. Niektoré z nich zanikli. Alebo boli jednoducho vyradené z indexu a nahradené inou spoločnosťou, ktorá je väčšia, úspešnejšia a lepšie spĺňa kritériá indexu. Posledná spoločnosť z pôvodných 12 spoločností v indexe Dow Jones bola vyradená z indexu len nedávno – išlo o General Electric a bola vyradená v roku 2018. Takýto mechanizmus funguje aj pri ostatných burzových indexoch, napríklad S&P500.

Samočistiaci mechanizmus ale nefunguje pri aktívne riadených portfóliách a teda ani pri podielových fondoch. Pri týchto portfóliách portfólio manažér vyberá konkrétne akcie podľa nejakých stanovených kritérií fondu a zastúpenie akcií potom aktívne manažuje (to znamená že sú kupované/predávané akcie, menia sa ich váhy v portfóliu atď.). Výsledná výnosnosť potom môže dopadnúť akokoľvek. Bohužiaľ väčšinou horšie, ako je výnosnosť akciového indexu.

Prečo akciový trh stále rastie

To, že akciový trh stále rastie, je dosť odvážne tvrdenie – sľubuje vám niečo, čo sa stane v budúcnosti, napriek tomu, že budúcnosť nevieme predpovedať. Veď aj pri výnosnostiach nejakých investičných produktov sa vždy spomína to, čo som písal vyššie – že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Aby som bol presvedčený o tom, že akcie budú naďalej rásť, potrebujem rozumieť tomu, prečo je to tak.

Na dlhodobé zhodnotenie vašej investície do akcií má najväčší vplyv rast výnosov spoločností, ktorých akcie kupujete. Tento rast výnosov úzko súvisí s ekonomickým rastom. Ak sa bude ekonomike celkovo dariť, budú rásť tržby firiem, bude rásť aj hodnota ich akcií a tiež suma vyplácaných dividend. Rast výnosov firiem napríklad v indexe S&P500 však nie je to isté, ako ekonomický rast. Výnosy firiem v indexe SP500 rástli historicky rýchlejšie ako ekonomika a aj do budúcnosti môžeme predpokladať, že tomu bude tak. Ide totiž o najlepšie a najväčšie firmy v ekonomike a darí sa im viac ako ostatným firmám. Okrem toho podnikajú na celom svete, nielen v USA, takže ich tržby nie sú naviazané iba na rast jednej (americkej) ekonomiky.

Zdroje rastu

Vďaka čomu by mohli rásť výnosy najväčších akciových spoločností – napríklad v indexe S&P500, alebo aj celosvetovo?

Inovácie vo firmách

Ak pracujete v nejakej veľkej súkromnej spoločnosti, možno ste si všimli, že vo vašej firme sa stále niečo mení. Zavádzajú sa nové produkty, systémy, mení sa manažment, menia sa zamestnanci, zavádzajú sa nové metódy práce a podobne. Firmy sa neustále menia a väčšinou to robia preto, aby znížili náklady alebo zvýšili výnosy, ideálne oboje naraz. Tým najúspešnejším firmám sa to aj darí. A keďže v akciových indexoch sú zastúpené práve tieto najúspešnejšie a najväčšie firmy, môžete si byť istý, že ich zamestnanci tvrdo pracujú na tom, aby o rok mali lepšie výsledky ako dnes, a ten ďalší rok ešte lepšie.

Technologický pokrok

Na trh prichádzajú nové firmy, ktoré využívajú nové technológie, nové vedecké objavy alebo jednoducho fungujú spôsobmi podnikania, ktoré tu predtým neboli. Medzi najväčšie obchodované spoločnosti v indexe S&P500 patria Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Cisco a Intel. Všetko sú to spoločnosti, ktoré by sme si pred 50 rokmi ani nevedeli predstaviť. Obrovským zdrojom na ďalší rozvoj biznisu je internet – napríklad sociálne siete, zdieľaná ekonomika (AirBnB, Uber – aj keď tieto zatiaľ nie sú na burze), internetové obchody (Amazon, Alibaba), rôzne druhy online zábavy (Netflix, médiá, hry, mobilné aplikácie). Som si istý, že o 20-30 rokov budú existovať ďalšie nové firmy s novými produktmi a technológiami, o ktorých sa nám dnes ani nesníva.

Služby

Niekde som čítal článok o tom, že keďže žijeme v uzavretom systéme (planéta Zem), tak ekonomika a ani akcie nemôžu rásť donekonečna. Máme limitované množstvo nerastných surovín, energie a aj samotný počet ľudí na Zemi predstavuje nejaký limit. Áno, niektoré odvetvia kvôli tomu nebudú môcť rásť donekonečna, napríklad ropný priemysel určite nebude rásť ak sa začne míňať ropa. Našťastie však stále viac firiem podniká práve v oblasti služieb a nehmotných produktov, kde je rast teoreticky neobmedzený. Napríklad v indexe S&P500 majú najväčšie zastúpenie práve také odvetvia, v ktorých dominujú služby a nehmotné produkty:

  • Informačné technológie (21,2%)
  • Zdravotníctvo (14,6%)
  • Financie (12,7%)
  • Komunikácia (10,1%)

Tieto odvetvia môžu prísť s novými službami a rásť bez toho, že by spotrebovali výrazne viac energie alebo nerastných surovín. Napríklad v zdravotníctve sa môžu rozvíjať nové firmy poskytujúce starostlivosť starnúcej populácii, sociálne siete môžu rásť vďaka tržbám z nových služieb alebo reklamy, finančný sektor tiež neustále inovuje svoje produkty. Ekonomika bude rásť aj vďaka novým službám, o ktorých dnes ešte vôbec nevieme. A tieto výnosy nahradia výnosy z iných, zmenšujúcich sa odvetví.

Riziká rastu

Keďže však na akciovom trhu nie je nič zaručené, poďme sa v krátkosti pozrieť aj na udalosti, ktoré by mohli spôsobiť to, že akcie prestanú rásť.

Klimatické zmeny

O negatívnom vplyve človeka na globálnu klímu sa veľa hovorí a niektorí ekonómovia už aj vypočítali, že svetové HDP v roku 2100 by mohlo byť kvôli klimatickým zmenám dokonca nižšie ako je dnes. Problém s takýmito ekonomickými odhadmi je, že do nich vstupuje príliš veľa premenných, na veľmi dlhé obdobia a aj malá chyba spôsobí veľké rozdiely. Nemusia byť teda vôbec pravdivé. Čo je však podstatnejšie, v horizonte pár desaťročí túto informáciu nevieme nijako využiť na investičné rozhodnutia. Jednoznačne to nie je dôvod neinvestovať do akcií.

Geopolitické riziká

Mám na mysli hlavne nejaké konflikty veľkého rozsahu, ktoré dúfam nikdy nenastanú. V prípade amerického akciového trhu by napríklad muselo ísť o vojnu na území USA, ktorá by zničila veľkú časť ich výrobných kapacít. Je to však veľmi nepravdepodobný scenár (stačí ak zvážime obrovskú prevahu americkej armády nad ktorýmkoľvek iným štátom, okrem toho Američania vlastnia viac súkromných zbraní, ako je počet obyvateľov). Opäť ide o scenáre, ktoré sú nepredvíteľné a nevieme ich nijako využiť pri investičnom rozhodovaní.

Čierne labute

Ide o nepredvíteľné udalosti, ktoré by mohli mať veľký dopad na akciový trh. Toto je moja obľúbená kategória – keďže sú to udalosti nepredvídateľné, môže to byť hocičo. Patrí sem napríklad zombie apokalypsa, výbuch supervulkánu pod národným parkom Yellowstone alebo elektromagnetická pulzná vlna, ktorá by zničila všetku elektroniku na veľkom území. Pri týchto úvahách sa však už dosť vzďaľujeme od racionálneho uvažovania o investovaní do akcií.

Záver

Ako vidíte, tieto riziká sú veľmi nepredvídateľné a z veľkej časti aj nepravdepodobné. Na druhej strane zdroje budúceho rastu výnosov sú pomerne reálne a historicky potvrdené. Ak  teda veríte, že svet bude fungovať naďalej tak ako doteraz, tak môžete veriť aj tomu, že akciový trh bude naďalej rásť.

 Zaregistrujte sa na odber nových článkov emailom:

Pridaj komentár